Bayburt’ta Bandrol Denetimi..

Bayburt Valiliği tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde fikri mülkiyet haklarının korunması ve korsan yayıncılığın önlenebilmesi amacıyla “Bandrol Komisyonu” ve Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince “İl Sertifika Komisyonu” Bayburt Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Defterdarlığı Alpaslan Seçilmiş, Osman Özyurt, Ramazan Gülhan, Bünyamin Aktaş, H. İbrahim Uçarlı ve Bayram Zorlu’dan müteşekkil komisyonca İlimizde denetim yapıldı.

Denetlemelerde 02 Ekim 2014 tarihinde, “Fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerler, Bakanlıktan yürüttükleri faaliyeti gösterir bir sertifika almak zorundadırlar” hükmü gereği CD-DVD satış yerleri, kitap satış yerleri, kitap satışı yapan kırtasiyelere yönelik denetimlerde işletmelerin sertifikasının; eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmek amacıyla musiki ve sinema eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınlarda zorunlu bandrollerinin bulunup bulunmadığı hususları incelendi.

İl Bandrol ve Sertifika Komisyonunca 5728 Sayılı Kanun gereği alınması zorunlu sertifikaları almaksızın faaliyet gösteren kişilere mahallî mülkî amir tarafından 10 bin Türk Lirasından 30 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılacağı, ilgili tüzel kişi hakkında verilecek idari para cezasının üst sınırın 50 bin Türk Lirası olduğu hüküm altına alınmış olması sebebiyle kitap (süreli olmayan yayın), CD-DVD v.b. gibi ürünlerin satışını yapan kişi ve işletmelerin herhangi bir idari para cezası ile karşı karşıya kalmamaları için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne müracaat ederek sertifikalarını almaları gerekmekte olduğu ve bandrolsüz ürünlerin kesinlikle bulundurulmaması hususunda uyarıldı.