Bayburt’un Manevi Mimarları Anılıyor

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültür ve Ahlak Bilgisi (İDKAB) öğrencileri  "Bayburt’un Manevi Mimarlarını (T)anıyoruz" adlı bir panel düzenleyerek şehrimizin manevi şahsiyetlerini anlattı.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Temel İslami Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkan, İDKAB Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nevzat Aydın, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İDKAB 3. Sınıf öğrencisi İbrahim Kelleci’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelin açılış konuşmasını paneli koordine eden Bayburt Üniversitesi Temel İslami Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özkan yaptı.

Bayburt’un yetiştirdiği manevi şahsiyetlerden beş tanesini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Özkan konuşmasına Bayburt’a dair bilgiler aktararak başladı. Özkan, “Kökeni M.Ö. 3 binli yıllara uzanan kadim şehir Bayburt, tarihi boyunca çeşitli milletlerin egemenliği altında kalmış, bu husus zengin bir kültürün oluşmasına zemin hazırlamıştır. İlhanlılar döneminde Yakutiye ve Mahmudiye medreselerinin kurulması, ahilik teşkilatının ve Mevleviliğin yayılmasıyla bir ilim, kültür ve ticaret şehri haline gelmiştir. Şehrin bu özelliği Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de devam etmiş, Bayburt dışarıdan gelen birçok ilim adamına, sanatçıya ve mutasavvıfa kucak açmıştır. Bu günkü kültürümüzün şekillenmesinde bu şahsiyetlerin önemli rolleri vardır. Bugün Haziran 2013’te birincisi yapılan  "Bayburt’un Manevi Mimarlarını (T)anıyoruz" panelinin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Programımız Eğitim Fakültesi İDKAB Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öğrencilerimiz tarafından hazırlandı. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve panele teşrif eden siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum ”dedi.

Ardından moderatörlüğünü İDKAB 3. Sınıf öğrencisi Emine Savaş’ın yaptığı panelde 4. Sınıf öğrencisi Muhterem Uykun, 3. Sınıf öğrencileri Esra Nergizka, Nurullah Görücü, Vildan Yılmaz ve Betül Bak, Bayburt’un 5 manevi dinamiğini anlattı.

İDKAB 4.sınıf öğrencisi Muhterem Uykun 15. Yüzyılda yaşamış ve Bayburt Emirliği yapmış aynı zamanda Mevlevi olan, Mevleviliğin Bayburt’ta yayılmasına ve yerleşmesine vesile olmuş Ahi Emir Ahmet Zencan’yi; İDKAB 3. Sınıf öğrencisi Esra Nergizka Abdulkadir Geylani’nin hemşehrisi günümüz Azerbaycan sınırlarında kalan Geylân’dan kalkıp irşad amacıyla Bayburt’a gelen bir derviş olan Zahid-i Geylânî’yi;  İDKAB 3. Sınıf öğrencisi Nurullah Görücü Horasan kökenli Terzi Baba hazretlerinin halifesi mutasavvıf, şair, arif, gönül insanı, zamanının kutbu, Ahmediye, Mevlid, Kısas’ül Enbiya isimli eserlerin sahibi İrşadi Baba’yı;  İDKAB 3. Sınıf öğrencisi Vildan Yılmaz, Osmanlının son dönemlerini ve Cumhuriyetin ilk yıllarını görmüş, yazdığı risalelerle Osmanlı-Rus savaşı hakkında bilgilendirmeler yapmış Küçük Hafız Efendi’yi (gerçek ismi İsmail Hakkı Polattimur); İDKAB 3. Sınıf öğrencisi Betül Bak, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi muallimi, fetva kâtibi, Şingah mahallesi imam-hatibi, ehl-i takva, Cumhuriyetin ilanı ile beraber kurulan ‘Vatansever Gençlik Yurdu Cemiyeti’ kurucularından ve heyet-i idare üyesi Abustalı Hoca Ahmed Hasbi (Ahmed Hasbi Aker) Efendi’yi anlattı.

Program İDKAB 4. Sınıf öğrencisi Ahmet Mücteba Kuşçu’nun Ümit Çelebi’ye ait ‘ Bayburt’ şiirinin okunmasıyla sona erdi.