Bayburt Belediyesi

İTFAIYE MÜDÜRLÜĞÜ

Geri

Cavit TÜRK

İTFAIYE MÜDÜRÜ

Cavit TÜRK

 

Üst Birim : Başkan


Görevleri :

-Hizmetin etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
-Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek.
-Emrindeki personelin sicil amirliğini yapmak, personelin yıllık izinlerini hizmeti aksatmayacak şekilde düzenlemek.
-Motorlu araçlarla tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak, hizmete hazır durumda tutulmalarını sağlamak.
-Şehir içindeki semtlere göre yangına ulaşma genel planı yapmak.
-Aylık yangın istatistiklerini tutmak, değerlendirmek, değerlendirmek, gerekli evrakların düzenlenmesini sağlamak.
-Şehrin lüzum görülen mahallerinde itfaiye havuzları, sarnıçları ve yangın vanalarının yapılması ile müdürlüğün diğer çalışmaları ve ihtiyaçları hakkında Belediye Başkanına önerilerde bulunmak.
-Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.