Bayburt Belediyesi

TEMIZLIK İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ

Geri

KASIM ÇEKER

TEMIZLIK İŞLERI MÜDÜRÜ

Mahmut AKASLAN

 

Üst Birim : Başkan Yardımcısı


Görevleri :

-Başkanlık Makamından gelen emirlerin gereğinin yaptırılmasını sağlamak.
-Bölgenin temizlik hususunda kontrolünü ve koordinasyonunu sağlamak.
-Özel temizlik ekipmanının yaptığı işleri denetlemek.
-Arazide denetimler sonucu görülen eksiklikleri,ilgili birimlere bildirerek çözümünü istemek.
-Beldenin çevreye yönelik her türlü problemini çözmek; gerekli kurum, kuruluş ve yetkililerle işbirliği halinde olmak.
-İlgili kurumlar ile birlikte Çevre Eğitimi çalışmalarını organize etmek.
-Denetim Ekiplerinin sunduğu raporları incelemek ve gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.
-Beldenin çevre sorunları hakkındaki çözüm önerilerini geliştirmek.
-Gerekli gördüğü durumlarda yerinde incelemeler yapmak.

temizlikisleri@bayburt.bel.tr