Bayburt Belediyesi

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Geri

Kasım ŞENER

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ

Kasım ŞENER

 

Üst Birim : Başkan Yardımcısı


Görevleri :

-Üstlerinden aldığı konu ve görevlerle ilgili görüş alışverişi yapar. Sorunların çözümü ile ilgili organizasyonun sağlanması için gerekli yerlere havale yapar .
-Müdürlük içindeki koordinasyonu sağlar.
-Parkların ve yeşil alanları günümüz standartlarında yeniden tasarlanıp düzenlenmesi.
-Yeşil alanların tasarım ve uygulamalarında projelendirme ve ihtiyacın tespiti.
-Mevcut elemanların verimli ve etkin bir şekilde çalışması.
-Personelin yapacağı işi programlayıp denetlemek, Üstleri ile koordinasyonu sağlamak.
-Gelen dosyaların, yazıların, raporların kontrolünü ve onayını yapar.
-İhale edilmesi gereken konuların tespiti ve hazırlanması ile ilgili kararların takibini yapar.
-Üstlerinden aldığı görevleri yerine getirmek.
-Bağlı olan birimler ile mutat toplantılar yaparak işlerin daha verimli yürümesi için gerekli tedbirleri alacak.
-Müdürlüğe bağlı tüm personelin daha verimli ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak için gerekli koordinasyonu ve planlamayı yapmak.
-Yapılan tüm çalışmaların en kaliteli, en az maliyette gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri belirleyip uygulamak.